Славко Јаневски Фондација за унапредување и промоција на културните вредности

Добитници на наградата ,,Роман на годината”

Владимир Јанковски

„Скриени желби, немирни патувања“

„Роман на годината“ за 2020 година

Романот „Скриени желби, немирни патувања“ на Владимир Јанковски е
впечатливо дело, оригинална иновација во македонската литература. Со исклучително
занимлива колажна структура, базирана врз животна уверливост и многуслојност, оваа
проза пулсира со ново преосмислување на човечките односи, перципирајќи го светот како
единствена мрежа од концепти и судбини што се развиваат во перспективи и во
меѓусебна корелација.

Последни новости

1000 Скопје, бб.
+389 77 578 134